تبلیغات
بیداری اسلامی
 

بیداری اسلامی

آینده از آن امت اسلامی است

بحرین بحر الدم در " الحاقه "
ساعت 06:33 ب.ظ تاریخ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390  
وبلاگ الحاقه

آن یکی آن جا، این یکی این جا

ابن ها که با ما نسبتی ندارند!

مگر این ها برادران تو نیستند؟؟

چرا یکی با شکم سیر به خواب رفته،آن یکی تفنگ بر شکم؟!...

نمی دانم!...

چرا یکی از وقتی به دنیا آمده ، حتی در خواب یک گلوله ندیده ، آن یکی یک شب در خواب حتی آرامش ندیده...


نمی دانم

عجب!... این ها مسلمانند و این قدر از هم بی خبر؟؟ 

نمی دانم!... فکر کنم!...

آخر شنیده ام مطهری مان آن زمان ها می گفت: "ای مسلمانان روا نیست شما راحت بخوابید در حالی که برادرانتان در خاک و خون می غلتند"

دقت که کنیم می بینیم آن زمان مطهری مان فقط غم فلسطین را می خورد

راستی اگر مطهری امروز بود می توانست سرش را راحت بگذارد و بخوابد در حالی که در لیبی و بحرین و دیگر کشورهای اسلامی برادرانمان را که بزرگترین جرمشان تنها طلب حق است به خاک و خون کشیده اند؟؟؟!!.....

"آقای مطهری" ببخشید؛اما باید بگویم حالا دیگر ما انقلابمان را کردیم،ما که در جنگ خودمان هزاران کشته و جانباز واسیرو.. داده ایم،بس نیست برای اسلام؟!

به ما چه آن جا چه خبر است! 

به ما چه محمد یک ماهه در کنار مادرش بی دلیل میمیرد

به ما چه حنجره ی طفلی را به رگبار  می بندند؟!

اصلا به ما چه...بگذار همه مسلمان ها را بکشند!...

فقط با ما کاری نداشته باشند....

آخر تو را چه به یمنی و بحرینی و سیاه آفریقایی؟؟

باشد...اصلا موسی به دین خود،عیسی به دین خود.

آری این طوری خوب است

آخر ما وقت برای تظاهرات نداریم

ما باید با فامیل هایمان برویم مسافرت،دریا،کیش و ...

ما وقت نداریم!چه کسی را باید ببینیم؟؟!...

باشد...معذرت می خواهم!...

ولی؛

این شرط آدمیت نیست!....

آخر مولایمان علی می گفت:

کاش شما در برابر باطل مانند آن ها استوار در عقیده تان بودید، زیرا آن ها به واسطه هم رأی بودنشان بر شما غالب می گردند!

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام